Publicerad

Sanktion för otillåtna byggbodar

HSB får betala sanktionsavgift för att ha uppfört tillfälliga byggbodar utan bygglov i anslutning till sitt nybygge på Prästgränd. Det har samhällsnämnden beslutat.

Nämnden ansåg dock att det är rimligt med halv sanktionsavgift eftersom det rör sig om tillfälliga och inte permanenta byggnader. I den frågan var nämnden inte enig.

− Oppositionen anser att tjänstemännens vitesberäkning och beslutsunderlag är helt korrekt utfört och presenterat och att inget undantag därmed ska göras för HSB. Samma regler gäller för tillfälliga och permanenta byggnader. Därför yrkade vi på att tjänstemännens förslag till beslut skulle antas, säger nämndens andre vice ordförande Christian Wasell (M).

HSB får även betala sanktionsavgift för att ha börjat bygga själva huset utan att ha fått startbesked.