Publicerad

Järnvägsviadukten öppnar för trafik fredag 27 september

vybild över en nästan färdig viadukt över järnvägen

Fredag 27 september klockan 12.00 öppnar den nya järnvägsviadukten för trafik. Då blir det fritt fram att ta sig över med bil, cykel eller till fots. Det innebär också att busslinje 58 och PlusBussen från och med måndag 30 september återgår till sina ordinarie färdvägar på fastlandet.

Att öppnandet har försenats beror på att det har tagit längre tid än beräknat för jordmassorna att sätta sig. Teoretiskt kan massorna fortsätta att röra sig någon centimeter och därför läggs det slutliga ytskiktet på först i början av nästa sommar. Men det hindrar alltså inte att trafiken kan släppas på redan nu.

I övrigt fortsätter arbetet under hösten med grönytorna och den konstnärliga utsmyckningen. Invigningen av konsten är beräknad till Lucia.