Publicerad

Bidrag till radonsanering

Har du koll på radonhalten i ditt hus? Om inte är det en bra idé att mäta. Om radonhalten är för hög kan du få bidrag med upp till hälften av kostnaden för sanering, maximalt 25 000 kronor.

Radon är en gas som finns naturligt i luft, mark och vatten, men också i vissa byggnadsmaterial. När halterna blir höga kan radonet vara skadligt för hälsan. Boverket räknar med att ungefär 250 000 villor i Sverige har för hög radonhalt.

Eftersom radon varken syns eller luktar är enda sättet att ta reda på radonhalten att mäta. Visar mätningen en radonhalt på över 200 becquerel kan du få bidrag från Boverket. Bidraget finns tillgängligt fram till 30 april nästa år.

Mer information om hur du mäter och ansöker om bidraget finns på boverket.se/radon Länk till annan webbplats.