Publicerad

Nytt gestaltningsprogram för Härnösand

illustrerad bild av en familj som går längs en kaj

Samhällsnämnden säger ja till det nya gestaltningsprogram som har tagits fram. Gestaltningsprogrammet är en samling riktlinjer för hur det offentliga rummet i staden kan utformas.

Programmet är begränsat till Riksintresset för kulturmiljö, det vill säga i princip den centrala staden. Karaktären hos de olika stadsdelarna beskrivs liksom vilka utvecklingsmöjligheter som finns när det gäller gator, torg, grönytor, parkeringar och även fasader.

Gestaltningsprogrammet innebär inga tvingande regler utan ska fungera som vägledning och hjälp både för kommunens anställda och de aktörer som vill bygga i staden.

Nu går ärendet vidare till kommunstyrelsen och till slut är det kommunfullmäktige som tar beslut om att anta gestaltningsprogrammet.

Här kan du läsa hela versionen av gestaltningsprogrammet! Pdf, 5.8 MB. (Pdf, 5.8 MB)

Läs en kortversion av gestaltningsprogrammet på harnosand.se/gestaltningsprogram Länk till annan webbplats.