Publicerad

Järnvägsunderfarten ska utredas

Många påpekar att det läcker vatten i underfarten under järnvägen på Bondsjöleden. Problemet är väl känt och Trafikverket, som har byggt underfarten, ska nu göra en grundlig utredning av hela bygget för att komma till rätta med problemet.

För att få till en bra kortsiktig lösning har kommunen fräst gatan och lagt ny asfalt.

− På det sättet har vi skapat förutsättningar för att kunna sköta driften den närmaste tiden. Men det är Trafikverket som har ansvar för en långsiktig lösning. Vi får se vad deras utredning kommer fram till, säger teknikchefen Niclas Hälldahl.