Publicerad

Snart kan det bli nya bostäder på Torsvik

Bild från Torsvik. Gräsmatta med två flervåningshus i bakkant.

Torsvik, Härnösand

Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna en ny detaljplan för Torsvik. Beslutet gör det möjligt att bygga nya bostäder i området. Det är två fastighetsföretag, Härnösandshus och Årstabergsfastigheter, som har planer på att bygga på Torsvik.

Härnösandshus vill bygga vid Nybrogatan, i anslutning till de bostadshus som redan finns där och som bolaget äger. På tomten intill, mellan McDonalds och beachvolley-planen, vill företaget Årstabergsfastigheter bygga.

Enligt planförslaget kan de nya byggnaderna även användas för till exempel kontor, handel, vårdverksamhet och skola, antingen helt och hållet eller i kombination med bostäder.

Detaljplanen säger att båda byggnaderna får bli max fem våningar höga mot Nybrogatan och max tre våningar för den del av Årstabergsfastigheters hus som ligger mot vattnet och parken.

Det slutgiltiga beslutet om den nya detaljplanen tas av kommunfullmäktige.

– Det är väldigt glädjande att det finns flera fastighetsföretag som vill fortsätta utvecklingen av Härnösand genom att bygga bostäder på Torsvik. På nationell nivå talas det om en avmattning av byggandet – så i ljuset av detta så upplever jag att Härnösands attraktivitet gentemot byggbranschen går emot den rådande rikstrenden, säger Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.