Publicerad

Unga miljöstipendiater mötte politiker

en gruppbarn med reflexvästar och två vuxna i en park

Kullens förskola köpte ett växthus och en växtkompost för sitt stipendium.

Samhällsnämnden fick unga besök vid sitt senaste möte. Det var barn från Solenskolan och Kullens förskola som redovisade vad de gjort med Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium som de fick förra året.

Solenskolan fick 6 000 kronor för sitt projekt ”Solen i skogen – Att lära in ute”. Skolan har köpt in exkursionsryggsäckar med bland annat pincett, förstoringsburk och förstoringsglas och haft både regelbundna utomhuslektioner och temadagar/temaveckor ute i naturen. Målet har varit att ge eleverna, varav många är födda i ett annat land, chansen att uppleva och reflektera över vikten av att bevara och värna om den naturnära miljö som vi har.

Kullens förskola fick 4 000 kr för att köpa in växthus och växtkompost. Barnen har bland annat gjort inlagd gurka som de bjöd på vid samhällsnämndens möte.

Årets miljöstipendium delades mellan grundsärskolan på Gerestaskolan, som får 6 000 kronor, och årskurs 4-6 på samma skola som får 4 000 kronor.

tre barn och en vuxen med utflyktsryggsäckar

Fritidspedagogen Isabella Björlingh och eleverna Saga, Tyra och Wille berättade om projektet ”Solen i skogen – Att lära in ute”.