Publicerad

Höga Kusten Skog & Fastighet blir ny parkentreprenör

park med solnedgång bakom ett träd och kyrka i bakgrunden

Höga Kusten Skog & Fastighet blir ny parkentreprenör i Härnösands kommun de närmaste fem åren. Företaget tar över skötseln av kommunens park- och naturmark den 1 juni 2020.

Det är kommunstyrelsen som har beslutat att ge Höga Kusten Skog & Fastighet uppdraget efter en upphandling i konkurrens med flera andra företag. De övriga anbudsgivarna har möjlighet att överklaga beslutet inom tio dagar.

Bland de krav som ställdes i upphandlingen finns miljökrav på fordon och utrustning, men även krav på goda arbetsvillkor för anställda samt sociala aspekter som att uppmuntra entreprenören att anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I upphandlingen finns också önskemål om åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, till exempel att vänta med att klippa eller slå ytor på försommaren när blomningen är som störst eller att låta död ved ligga kvar för att underlätta för svampar och insekter.

Höga Kusten Skog & Fastighet har sin bas i Örnsköldsvik, men bedriver även verksamhet i Sundsvall, Gävle, Ockelbo, Uppsala och Sollentuna. Avtalet med Härnösands kommun gäller till den sista maj 2025 med option på ytterligare två år. Värdet på kontraktet är ungefär sex miljoner kronor per år.

Skötseln av kommunens park- och naturmark har ända sedan 1994 legat på entreprenad och under de 26 år som gått är det Svensk Markservice som har haft uppdraget.

− Vi vill tacka Svensk Markservice för ett långt och gott samarbete och samtidigt hälsa Höga Kusten Skog & Fastighet välkomna till Härnösand, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).