Publicerad

970 000 kronor för att undersöka Kattastrand

Verkstadsbyggnad med båtar utanför

Härnösands kommun får 970 000 kronor från Naturvårdsverket för att fortsätta undersöka hur mycket föroreningar som finns i marken vid Kattastrand. Planen är att omvandla Kattastrand till ett bostadsområde med havsnära boenden.

På området drevs ett gasverk fram till 1950 och därefter en mekanisk verkstad fram till början av 1980-talet. Idag har Dahlman Marin & Verkstadsteknik verksamhet på platsen.

En första undersökning som gjordes 2019 visar att det finns föroreningar i varierande grad på området. Mest föroreningar har hittats i direkt anslutning till verkstadsbyggnaden, ned till tre meters djup. De fortsatta undersökningarna gäller områden som inte ingick i den första underökningen.

Det långsiktiga målet är att ge privata entreprenörer möjlighet att bygga cirka 110 nya bostäder, både radhus och flerfamiljshus.