Publicerad

Bussar på kvällstid ska utredas

ung person som åker buss

Samhällsförvaltningen ska utreda möjligheten till kollektivtrafik inom tätorten även på kvällar. Det beslutade samhällsnämnden vid sitt senaste möte.

Det är många som efterlyser möjligheten att åka buss på kvällstid, särskilt ungdomar som haft aktiviteter på till exempel Högslätten, Bondsjö IP, Härnösand Hästsport Arena, Simhallen eller Vårdkasen.

− Sedan Härnösandskortet infördes har resandet ökat kraftigt. Det blir också allt fler Härnösandsbor som efterlyser bussturer på andra tider och nu ser vi fram emot att få ett förslag på hur det skulle kunna se ut, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).