Publicerad

Nya rutiner ger snabbare svar på synpunkter

person med rollator går på gata i snöoväder

Samhällsförvaltningen har ändrat sina rutiner när det gäller synpunkter som kommer in. Synpunkterna redovisas nu varje vecka i ledningsgruppen.
− Det ger oss bättre överblick och en snabbare service till invånarna, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.

Härnösands kommun fick förra året in 430 synpunkter via hemsidan, appen Synpunkt Härnösand eller Servicecenter. De allra flesta, 358 stycken, rörde saker som samhällsförvaltningen ansvarar för. Av dem var det teknikavdelningen som fick flest, 266 stycken.

− Det var en snörik vinter förra året och väldigt många av synpunkterna handlar om snöröjning. Året innan när det var ännu mer snö fick vi också väldigt många synpunkter, säger Thomas Jenssen.

Bland synpunkterna finns så klart många klagomål och felanmälningar, men även förslag och idéer. De flesta synpunkterna räcker att besvara medan mer komplicerade frågor går vidare och blir till ärenden.

− Genom att gå igenom synpunkterna tillsammans i ledningsgruppen kan vi snabbare få igång sådana ärenden och även ge snabbare svar till invånarna. Det är heller ingen risk att frågor blir liggande, säger Thomas Jenssen.