Publicerad

Vägarbete återupptas på Frideborgsgatan

vägskylt om vägarbete

Från måndag 16 mars fortsätter vägarbetet på Frideborgsgatan mellan Kapellgatan och Grönkullavägen efter en veckas uppehåll. Arbetet ska vara klart fredag 20 mars och under tiden är sträckan avstängd för biltrafik.

Gående och cyklister kommer att kunna passera och de boende kan ta sig med bil till sina fastigheter. Observera att framkomligheten i området sedan tidigare är begränsad då även Kapellgatan är avstängd för biltrafik mellan Frideborgsgatan och Gånsviksvägen.

Plusbussen får ändrad sträckning under tiden som vägarbetet pågår. Den går ordinarie väg fram till Öbacka vårdcentral (Blåsippan). Där vänder den och går Vangstagatan tillbaka till Brännavägen, tar höger in på Frideborgsgatan och vänster ner Krokvägen. Därefter ordinarie färdväg.