Publicerad

Sandupptagningen börjar

närbild på sopmaskin

Måndag 30 mars börjar kommunens gatuentreprenör att ta upp sand efter den gångna vintern. Arbetet börjar i centrum och med gång- och cykelbanor samt huvudgator. Enligt planen ska all sand vara upptagen 15 maj.

Sandupptagningen börjar i år tidigare än normalt på grund av den milda vintern. Arbetet börjar som vanligt i centrum för att sedan flytta mot ytterområdena. Det finns ingen exakt tidsplan för när ett visst område kommer att städas utan arbetet kommer att ske kontinuerligt utifrån de dagliga förutsättningarna.

Under arbetets gång kommer parkeringar att tillfälligt stängas av. För att underlätta arbetet uppmanas också bilister att vara noga med att följa reglerna för datumparkering.

Du hittar datumparkeringsreglerna här Länk till annan webbplats.

Ett tips till privata fastighetsägare är att ta upp sanden utanför fastigheten och använda nästa säsong.