Publicerad

Bidrag för att bekämpa lupiner

lupiner som växer vid en vägkant

Härnösands kommun har fått statliga pengar för att bekämpa så kallade invasiva främmande arter, framför allt lupiner. Bland annat ska det göras en extra slåtter på försommaren och informationsmaterial ska tas fram.

− Vi vill stärka den biologiska mångfalden för våra lokala och inhemska arter, säger miljöchefen Helene Lager.

Invasiva främmande arter är växter som sprider sig snabbt och hotar den biologiska mångfalden genom att ta över stora områden. Förutom lupiner är det till exempel jätteloka, jättebalsamin och parkslide.

I det projekt som nu startas bidrar Naturvårdsverket med 50 procent av kostnaderna, maximalt drygt 190 000 kronor. Det är ett så kallat LONA-bidrag till lokala naturvårdssatsningar.

I projektet ska invasiva arter på kommunal natur-, park- och gatumark inventeras och det ska göras en extra slåtter på de kommunala gator och vägar där det växer lupiner.

− Slåttern ska göras på försommaren för att stoppa fröspridningen, säger Helene Lager.

Privata fastighetsägare som har invasiva växter på sin tomt kommer att uppmärksammas på det med hjälp av informationsmaterial i brevlådan.