Publicerad

Eldsblommorna flammar vid järnvägsviadukten

Eldsblommorna vid järnvägsviadukten.

Nu är de på plats, eldsblommorna som med sina flammor hälsar välkommen till Härnösand när mörkret fallit. Eldsblommorna står vid den nybyggda viadukten vid Järnvägsgatan, men de syns även väl från E4:an där den sträcker sig över järnvägen i centrala Härnösand.

Så här säger konstnärerna Guangjuan Zhang och Jan Stenberg själva om sitt verk

Eld och blommor som form, som ljus. Eldsblommor. Som konstnärer använder vi vårt språk för att gestalta form, rörelse och mening. Vi jobbar med volymer, kurvor, ljus och skuggor. Tidens flöde ger oänd­liga kombinationer av ljus. Dagsljusets olika karaktärer reflekter­as i den blanka rostfria ytan på sträckmetallen. Formgivning och ljussättning är anpassad med tanke på att verket ska vara visuellt starkt på dygnets alla timmar, såväl som i alla årstider.

Belysningen gestaltar eldsblommornas olika skeenden, från den tändande gnistan över de rasande flammorna till den falnande glöden. Våra eldsblommor begränsar sig inte endast till de lägre temperaturernas varma färger, utan letar sig även uppåt i temperaturerna i grönt och blått.

Skulpturernas placering på stolpar i rostfritt stål längs med väg­banken gör att de kan ses från många olika platser. Eldsblommorna kan därigenom fungera som landmärke, konstverk och orienterings­punkt. För de som reser med tåg så kan de ge ett varmt välkomnande eller en sända en önskan om snart återseende.

Härnösand har sett många olika aktiviteter och byggnader komma och gå. Staden har varit nära utplåning på grund av brand, men man har valt att genom tekniska innovationer säkra stadens fortlevnad, t.ex. genom den tidiga implementeringen av elektrisk gatubelysning. Det som bestått är att det hos människorna finns en glöd, en låga som brinner för att bruka platsen. Det är den lågan som vi vill skildra med eldsblommorna.

En blomma: Du är mitt allt.
Två blommor: Låt oss resa bort tillsammans.
Tre blommor: När får jag träffa dig igen?