Publicerad

Ny detaljplan för Hernöverken

kvinna och man som går utanför en padelhall

Nya padelbanor planeras i industrilokalen, före detta Hernöverken.

Westerlinds Fastigheter vill omvandla Hernöverken och området däromkring till ett område för rekreation och fritidsaktiviteter. Bland annat är det tänkt att bli en padelhall i den gamla industrilokalen. Samhällsnämnden har beslutat att planarbetet kan sättas igång.

Den gällande detaljplanen godkänner bara industriverksamhet och Westerlinds vill nu vidga det till att gälla även kontor och fritidsändamål. Westerlinds har en vision för hela området och planerar också att bygga bostäder på Sälstens Udde, i anslutning till Hernöverken. Man vill även skapa attraktiva grönområden och promenadstråk längs vattnet.

Men det som ligger först i planeringen är en padelhall. Det är ett externt företag som snabbt vill bygga ett antal banor i industrilokalen. Westerlinds Fastigheter uppger i sin ansökan att ett tillfälligt bygglov kommer att sökas i avvaktan på att detaljplanearbetet blir klart.

− Det här är startskottet på en möjlig utveckling av hela området. Fastighetsägarens mål att knyta ihop promenadstråket ut mot Sälsten ligger i linje med kommunens vision. Just nu gläds vi åt att en padelhall kan öppna inom kort i den befintliga byggnaden på området, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).