Publicerad

Härnösand kan bli miljöbästa kommun

hamninloppet i Härnösand, vy mot Skeppsbron. Vackert kvällssken på himlen.

Den 14 maj lanseras kommunrankningen Sveriges Miljöbästa kommun. Men redan nu har de kommuner som finns med bland de 20 främsta presenteras och bland dem finns Härnösands kommun.

Det är Magasinet Aktuell hållbarhet som mäter kommunernas ambition och aktivitet inom miljöområdet. Kommunerna delas in i tre kategorier; storstäder och storstadsnära kommuner, större städer och kommuner nära större stad samt mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner. Av 136 kommuner i kategorin mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner är Härnösand med bland topp 20.

Rankingen bygger på en enkät som nyligen gjorts där 86,6 procent av landets kommuner svarat. Förutom enkätsvaren bygger rankingen på data från 11 andra källor som statistik från Naturvårdsverket, SCB och Vattenmyndigheten. Nytt för i år är att en del kopplad till klimatdata finns med. Vad betyder det?

– Vår målsättning är att vara en ledande miljökommun och resultatet ger en fingervisning på att vi gör bra saker, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg på Härnösands kommun. Den positiva återkopplingen ger energi till ett ökat driv att arbeta vidare med frågorna. Vi arbetar för att miljö- och hållbarhetsfrågorna ska vara ett naturligt inslag i vår samhällsplanering. Just nu är det väldigt påtagligt i och med arbetet med en ny översiktsplan.

Den 14 maj får vi veta vilken placering Härnösand får på listan. Resultatet skulle ha presenterats under konferensen Hållbar Kommun, men den är framskjuten till den 1 oktober. Istället presentera årets vinnare under ett kostnadsfritt webbinarium.