Publicerad

Slutspurt för järnvägsviadukten

bro över järnväg med ett arbetsfordon i förgrunden

Nu börjar den sista etappen för att göra järnvägsviadukten färdig. Bland annat ska vägbankarna få den slutliga asfaltbeläggningen och linjer ska målas. Den 15 juni ska allt vara klart.

Det första som sker är att övergångsställen görs i ordning, skyltar och stolpar riktas och vägbankarna får ett lager matjord där det ska sås gräs. Måndag 4 maj börjar arbetena med att lägga kantsten och då kommer ett körfält i taget stängas av med hjälp av trafikljus. Ljusen blir kvar i upp till två veckor.

Till sist ska det slutliga lagret asfalt läggas på och linjerna målas. Även då kan det ena körfältet periodvis stängas av. Arbetet med asfaltering kommer eventuellt att ske nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt. Det kan då uppstå lite buller i närområdet.