Publicerad

​Härnösand – norra Sveriges bästa miljökommun

Flygbild över norra inloppet i Härnösand.

Norra inloppet i Härnösand

Härnösand är landets fjärde bästa miljökommun i kategorin Mindre städer och landsbygdskommuner och bästa miljökommun bland landets fyra nordligaste län. Det visar den ranking som tidningen Aktuell Hållbarhet presenterade idag.

– Att vi rankas som bästa miljökommun i hela norra Sverige är ingen tillfällighet, säger Johan Sundqvist, majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen (MP). Det är resultatet av hårt och målmedvetet arbete. Vi har ett gott samarbete i kommunen och med de kommunala bolagen, som ligger långt fram i dessa frågor. Under lång tid har vi i Härnösand haft en väldigt hög ambitionsnivå när det kommer till miljö och hållbarhetsfrågor. Årets ranking är ett kvitto på hur väl arbetet har fallit ut.

Miljörankningen bygger på data från bland andra Vattenmyndigheterna, SKL, Boverket, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och Ekomatcentrum.

– Det är glädjande siffror. Härnösand har som vision att bygga en hållbar framtid och målet att vara en ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete. Vår fina placering stärker bilden av att vi har ledartröjan kring omställningen till det fossilfria samhället och den ekologiska hållbarheten, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Rankningen består i år av tre delar, en enkätdel, en genomgång av extern data samt en ny del kopplad till klimatdata.

I årets rankning är det extra fokus på utsläpp av växthusgaser som står för 20 procent av den totala poängen på insamlad data. Kommunerna får poäng utifrån samlade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser samt den procentuella förändringstakten under de senaste fem publicerade mätperioderna (2013-2017). Här fick Härnösand höga poäng. Växthusgaser i Härnösands kommun har minskat med cirka 4 procent per år under den aktuella perioden.

Härnösand fick även höga poäng i företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd. Där har Härnösand gått från 71 (2015) till 79 (2019) på en 100-gradig skala. I snitt fick kommunerna 70 i kundnöjdhet.

Sveriges bästa miljökommun är enligt rankingen Helsingborg. Före Härnösand i klassen Mindre städer och landsbygdskommuner finns Kalmar, Västervik och Katrineholm.

Utvecklingsområden

I snitt är 6,4 procent av naturen skyddad bland Sveriges kommuner, i Härnösand är andelen idag 0,7 procent. Vi behöver arbeta för att öka andelen skyddad natur. Till skyddad natur räknas nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden (skogliga och övriga). Förutom att värna om våra naturområden så vill vi även underlätta och förbättra möjligheterna för friluftsliv för fler målgrupper.

– Det pågår flera arbeten med syfte att förbättra den biologiska mångfalden och öka rekreationsvärdet i naturen. Ett sådant exempel är Gerestabäcken, där det även planeras åtgärder som kommer att förbättra vattenkvaliteten och bäckens förmåga att hantera vattenmängder, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg i Härnösands kommun.

Det ska vara enkelt och tryggt för invånare och besökare att besöka Härnösands fina natur oavsett egen förmåga eller tidigare erfarenheter. Härnösands kommun har därför inlett arbetet med att ta fram en friluftsplan som ska vara ett verktyg för utvecklingen av friluftslivet.

Förutom planen så pågår det även idag ett aktivt arbete med att rusta upp befintliga vandringsleder, skapa nya leder och uppdatera och göra informationen om detta tillgängligt för invånare och besökare i Härnösand och Höga Kusten.