Publicerad

Gådeån kan bli naturreservat

närbild på strömmande vatten

Samhällsnämnden vill utreda om Gådeån kan bli ett kommunalt naturreservat. Samhällsförvaltningen får i uppdrag att komma med ett förslag till utformning, budget och tidsplan senare under året.

− Gådeåns nedre delar har både höga naturvärden och kulturhistoriska värden och området är också värdefullt som ett stadsnära natur- och friluftsområde, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).