Publicerad

Utredning om ny vattenförsörjning i Vårdkasbacken

slalomåkare som det sprutar snö omkring

För att tillverka konstsnö i Vårdkasbacken används idag kommunalt dricksvatten. Samhällsnämnden vill nu utreda alternativa lösningar för vattenförsörjningen.

För att snölägga hela Vårdkasbacken behövs upp till 30 000 kubikmeter vatten.

− Det är inte optimalt att använda dricksvatten, varken ur ett ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv. Härom året var det särskilt besvärligt när vattennivåerna var låga, säger Anders Bergqvist (V).

Nu ska samhällsförvaltningen i dialog med Härnösands Alpina, som sköter driften av backen, ta fram olika alternativ för en framtida lösning.

− Även om det förmodligen innebär stora investeringar så kan det vara både lönsamt och hållbart på sikt, säger Anders Nordström (KD).