Publicerad

Trafikverkets vägarbeten i sommar

vägskylt varning för vägarbete

Trafikverket kommer att göra en hel del vägarbeten under sommaren. Bland annat är ett av körfälten på Högakustenbron avstängt då de lodräta hängkablarna ska målas.

Här är alla Trafikverkets vägarbeten i Härnösands kommun:

  • Väg 90, Veda – Gustavsvik – Lunde. Beläggning, nattarbete. Trafiken leds med lots, cirka 10 minuters stopp.
  • E4, Saltvik – Älandsbro – Överdal. Beläggning, nattarbete. Trafiken leds med lots, cirka 10 minuters stopp.
  • E4 Älandsbro, gång- och cykelväg. Rekonstruktion. Utförs under skolans sommarlov.
  • Väg 720, Vangsta (Eriksdalsgatan)–Gånsvikshamn. Rekonstruktion. Trafiken leds med lots och trafiksignaler. Cirka 10 minuters stopp.
  • Väg 719, Vårdkasen – Solumshamn. Beläggning (ytbehandling). Trafiken leds med lots, sänkt hastighet, risk för stenskott, cirka 10 minuters stopp.
  • E4, Högakustenbron. De lodräta hängkablarna på Högakustenbron fortsätter att målas om i år från maj till och med oktober. Ett körfält avstängt, sänkt hastighet, omkörningsförbud.