Publicerad

Normal trafik på Brunnshusgatan igen

trafikljus som lyser grönt

Onsdag 17 juni försvinner de trafikljus som har reglerat trafiken på Brunnshusgatan. Senast klockan 9.00 ska ljusen vara borta och då är båda körfälten åter öppna. Det innebär också att bussarna åter stannar vid hållplatserna vid Stadsparken.

Det har varit endast ett körfält under den tid som korsningen mellan Brunnshusgatan och Trädgårdsgatan/Universitetsbacken har gjorts i ordning. Ännu återstår lite arbete i Universitetsbacken, utanför Sambiblioteket, men det kommer inte att göras förrän i augusti.