Publicerad

Tomtindelningar upphävs för att förenkla planer och bygglov

kartbild över Härnösands tätort

De fastigheter som berörs finns inom detaljplanelagda områden i Härnösands tätort och även i en del av Älandsbro.

För att förenkla handläggningen av planer och bygglov föreslås nu att alla inaktuella bestämmelser om tomtindelning tas bort. Tomtindelning är en gammal administrativ gräns som egentligen försvann som begrepp redan 2011, men som lever kvar i många detaljplaner.

− Tomtindelningen är helt onödig idag som kan ställa till onödigt krångel i plan- och byggärenden och till och med sätta stopp för vissa ärenden. Därför föreslår vi nu att ta bort dem helt, säger plan- och byggchefen Malin Sjöstrand.

Uppdraget att ta ett helhetsgrepp om bestämmelserna kommer från Samhällsnämnden. De fastigheter som berörs finns inom detaljplanelagda områden i Härnösands tätort och en del i Älandsbro. Förslaget innebär inte att några fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar ändras.

− Det påverkar egentligen ingenting för den enskilde fastighetsägaren, förutom att vi undanröjer risken att en inaktuell bestämmelse kan påverka och krångla till framtida processer, säger Malin Sjöstrand.

Förslaget har vunnit laga kraft.

Frågor besvaras av planavdelningen