Publicerad

Östra Kanalbron renoveras

bro med stadssilhuett med kyrka i bakgrunden

Måndag 31 augusti drar arbetet med att renovera Östra Kanalbron igång. Först tas trottoarerna, men i oktober blir det större påverkan på trafiken när arbetet flyttar över till vägbanorna.

Östra Kanalbron är 65 år gammal och orsaken till att den nu renoveras är att betongen i bron inte längre håller tätt för regnvatten och salt. Arbetet innebär att jobba sig ned till frisk betong och därifrån lägga på nya, friska lager.

Arbetet börjar under september med trottoarerna. Körbanan blir då något smalare, men biltrafiken kan passera i båda riktningarna. Under den här perioden passar HEMAB på att byta ut belysningen på bron till moderna och energisnåla lampor som också ger ett behagligare sken än de nuvarande.

I oktober är det sedan dags för körbanorna, som kommer att tas en i taget. Arbetet med att bila bort betong, lägga nya slitlager och tätskikt och slutligen asfaltera beräknas ta fem veckor. Under stora delar av den tiden är bara ett körfält öppet och trafiken kommer att regleras med trafikljus.

− Östra Kanalbron är ju en av våra två passager till Härnön så det här arbetet kommer att få stor påverkan på trafiken. Vi hoppas på förståelse och överseende, säger Staffan Gilliusson, projektledare hos beställaren Härnösands kommun.

Entreprenören Peab har lovat att försöka undvika trafikljus så långt det är möjligt. En del arbeten kommer även att göras nattetid för att inte störa trafiken i onödan.

Gång- och cykeltrafikanter kan passera bron under hela projektet, även under arbetet med trottoarerna.