Publicerad

Olika lösningar för Utsprångskajen undersöks

Flygbild på ett kryssningsfartyg på väg in mot en hamn

När kryssningstrafiken till Härnösand ökar undrar många vad som händer med Utsprångskajen. Just nu undersöks flera olika tekniska konstruktioner för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Senare i höst ska förslagen presenteras för samhällsnämnden.

I september 2017 fick samhällsförvaltningen i uppdrag av nämnden att utreda möjligheterna att bygga om Utsprångskajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa fartyg. Det arbetet pågår intensivt och börjar nu nå sitt mål.

− Det har tagit lite tid, men det är ett stort och komplicerat projekt och då måste det få ta tid. Det viktigaste är att vi får ett bra och genomarbetat underlag innan vi tar beslut. Det handlar ju om en väldigt stor investering, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr.

Markförhållandena vid Utsprångskajen är besvärliga och det första förslaget som den anlitade konsulten presenterade var väldigt kostsamt. Därför har konsulten fått i uppdrag att titta på alternativa lösningar och det är de förslagen som väntas senare i höst.

Om samhällsnämnden beslutar sig för att gå vidare med något av förslagen går frågan vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Därefter kan en miljöprövning göras av mark- och miljödomstolen. Miljöprövningen gäller både själva byggprojektet och den kommande hamnverksamheten.

Så när kan en ny kaj vara färdig?

− Det är nästan omöjligt att säga. Miljöprövningen tar sin tid och i ett så här stort och komplicerat projekt kan det hela tiden dyka upp nya utmaningar längs vägen. Men när alla tillstånd är klara är byggtiden 1-1,5 år, säger kommunens projektledare Staffan Gilliusson.