Publicerad

Klart för solvärmeanläggning vid Högslätten

rader med solfånagre som står på marken

Nu är det klart att solenergiföretaget Absolicon kan bygga en anläggning för solvärme vid Högslätten. Absolicon vill bygga en visnings- och försöksanläggning som ska leverera värme till fjärrvärmenätet.

Anläggningen är tänkt att placeras i skogsområdet mellan Högslätten och Skyttevägen. Den består enligt bygglovet av ett fält med solfångare, totalt 3 000 kvadratmeter. På området byggs också en varmvattentank och en byggnad för tekniska installationer. Taket på byggnaden är tänkt att användas för besökare vid visningar.