Publicerad

Nya bostäder på gammal skolmark

kartbild över central härnösand med ett område utmärkt

Härnösandshus vill bygga nya bostäder i sluttningen mellan Tulegatan och E4, på det område där Gådeåskolan tidigare låg. En ny detaljplan för området håller på att tas fram och ett förslag är nu ute på samråd.

Fastigheten heter Svanen 1 och ligger väster om Nattviken, alldeles ovanför E4. Sedan den gamla skolan brann ned på 1990-talet har området varit obebyggt och fungerat som parkområde.

Nu vill Härnösandshus bygga bostäder och då behöver detaljplanen ändras. I förslaget finns en länga med fyravåningshus i ytterkanterna och ett envåningshus i mitten, detta för att hålla en del av siktlinjen från ovansidan öppen. Framför husen ligger en garagelänga med grönska på taken.

Vill du veta mer finns handlingarna tillgängliga på kommunens hemsida. En nyhet är att förslaget också presenteras i en film.

Du hittar förslaget till ny detaljplan och filmen om förslaget på harnosand.se/detaljplanering

Handlingarna finns också i fysisk form på Servicecenter, Sambiblioteket, plan 1.

Den som vill tycka till har fram till 19 oktober på sig och synpunkterna behöver komma in i skriftlig form.