Publicerad

Tunnel under Gånsviksvägen stängs av

barn som cyklar

Från måndag 19 oktober stängs gång- och cykeltunneln under Gånsviksvägen. De som brukar använda tunneln, bland annat många elever på Gerestaskolan, uppmanas att i stället ta sig över Gånsviksvägen vid Ångströmsgatan.

Gång- och cykelvägen i Gånsviksdalen ska förstärkas och få ny beläggning på två kortare sträckor, bland annat den del som går genom tunneln. Arbetet beräknas preliminärt ta upp till sju arbetsdagar.

Bilister uppmanas att vara extra vaksamma vid övergångsstället vid Ångströmsgatan, då det lär bli betydligt fler barn och ungdomar som passerar Gånsviksvägen där under tiden som arbetet pågår.