Publicerad

Dammar byggs vid Gerestaskolan

skiss över ett dammbygge

Skiss över dammarna som byggs på grusplanen vid Gerestaskolan.

Nu byggs dammar på grusplanen i anslutning till Gerestaskolan. Dammarna ska användas för att reglera flödet och undvika översvämningar i Gerestabäcken. Liknande dammar ska byggas vid hästsportanläggningen i Vangsta.

Dammbyggena ingår i ett större projekt för att säkra hela Gerestabäcken från höga flöden när det kommer mycket nederbörd. Målet med projektet är också att förbättra vattenkvaliteten i bäcken, öka den biologiska mångfalden och göra området kring bäcken mer attraktivt för rekreation.

Projektet är ett så kallat LONA-projekt (LOkal NAturvårdssatsning) och finansieras till stor del med pengar från Naturvårdsverket.

skiss på dammbygge

I hörnet mellan Gånsviksvägen och Eriksdalsgatan planeras ytterligare dammbyggen för att kunna reglera vattenflödet i Gerestabäcken.