Publicerad

Fjärilsängar får nystart

En orange fjäril sitter på en flock blålila blommor

Fjärilsängarna vid Godstjärn och på Lövudden ska få en nystart för att gynna ängsblommor. Ängen vid Godstjärn ska plöjas upp medan den på Lövudden får ett nytt lager matjord. Till våren ska ängsfröer sås på båda ängarna.

Målet är att släppa fram vilda blommor som ska attrahera fjärilar och andra insekter. På ängen vid Godstjärn har gräs och andra livskraftiga arter spridit sig och konkurrerat ut en potentiell ängsflora. Den här veckan plöjs därför ängen upp för att sedan till våren sås med ängsfröer.

Ängen på Lövudden ska tillföras 3 000 kubikmeter matjord och sedan på samma sätt sås till våren. Om det behövs ska även några främmande, invasiva arter bekämpas med hetvatten.

Ängsprojektet är ett samarbete mellan Härnösands kommun och Länsstyrelsen Västernorrland.