Publicerad

Nu är Frideborgsgatan klar

vy över en gata med en gatunamnsskylt i förgrunden och en bil med ljusen tända långt bort

Det omfattande arbetet med Frideborgsgatan är nu klart. Hela gatan har byggts om för bättre bärighet och den har även fått nya ledningar och en gång- och cykelbana.

− Vi vill tacka alla boende längs gatan för stort tålamod under byggets gång, säger kommunens projektledare Staffan Gilliusson.

Till våren ska övergångsställen målas och gräsfrön sås på flera ställen. Men gatan är nu öppen för trafik i båda riktningarna.

− Vi vill också tacka entreprenören Skanska för ett gott arbete, säger Staffan Gilliusson.

I ett annat projekt har ledningar för fjärrvärme och VA bytts ut på Kapellgatan. Även det projektet är i det närmaste klart.