Publicerad

Ny belysning för ökad trygghet

Gata där gatlampor lyser upp en gång- och cykelväg. I övre vänstra hörnet sitter en rosa pratbubbla med texten #wedo

Sträckan förbi Landgrensplanen är en av dem som har fått belysning.

Nu har det satts upp ny belysning på en gång- och cykelväg på Stenhammar och på en sträcka på Eriksbergsgränd förbi Landgrensplanen. Den nya belysningen är ett led i det kontinuerliga arbetet att öka tryggheten.

På Stenhammar handlar det om gång- och cykelvägen som går från Rödhakevägen upp till Hackspettsvägen. Däremellan korsar den Sidensvansvägen, Gulsparvvägen och Spillkråkevägen.

På Eriksbergsgränd är det gång- och cykelvägen mellan Kastellgatan och Landgrenshallen som har fått ny belysning.

− Vi jobbar kontinuerligt med att bygga ny och bättre belysning på olika ställen. Människor ska kunna känna sig trygga utomhus, även när det är mörkt, säger teknikchefen Niclas Hälldahl.