Publicerad

Förslag på tätare turer och kvällsbuss i stadstrafiken

En buss på Nybron.

Samhällsnämnden vill utöka busstrafiken i tätorten under nästa år. Dels handlar det om ett rakare linjenät med fler avgångar, dels om en ny ringlinje kvällstid. Nu ska Kollektivtrafikmyndigheten (Din Tur) räkna på den exakta merkostnaden.

I förslaget till nytt linjenät är den största poängen att alla linjer passerar centrum samtidigt vid fasta klockslag.

− Resenärerna kan på så sätt göra sin resa med maximalt ett byte och kort bytestid, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

Vardagstrafiken är tänkt att gå med 30 minuters mellanrum ända fram till cirka klockan 19. Lördagstrafiken går cirka klockan 9.30-15.

Linjerna byter namn till linje 1, 2 och 3, men ska i stort sett gå ungefär som dagens linjer 24, 39 och 58. I utredningen finns också förslag om att förlänga nuvarande linje 39 till Nickebostrand, att permanenta nuvarande linje 24 till Hästsportarenan och låta nuvarande linje 58 gå närmare Tobaks och Hernöverken.

En stor nyhet är också en kvällsbuss som gör en längre rundtur där den passerar alla större fritidsanläggningar och bostadsområden. Ringlinjen ska gå klockan 19-22 på vardagar.

  • Det gör det möjligt för fler barn och ungdomar att ta sig till sina aktiviteter utan att behöva skjuts. Det minskar biltrafiken, men gör det även möjligt för fler att ägna sig åt olika fritidsaktiviteter, säger 1:e vice ordförande Magnus Oskarsson (S).

I budgeten för 2021 har samhällsnämnden fått 1,25 miljoner kronor extra för att lägga om linjenätet och utöka kvällstrafiken. Exakt vad förslaget kostar ska nu alltså Kollektivtrafikmyndigheten räkna fram.

När förändringarna kan ske är oklart. Normalt blir det först vid tidtabellsskiftet i december.

− Men det här förslaget är så väl förberett av tjänstemännen att det inte borde vara något problem att få till förändringen redan till skolstarten i augusti nästa år, säger Christian Wasell (M) 2:e vice ordförande.