Publicerad

Vägarbete på Brunnshusgatan

Närbild på vägskylt som anger vägarbete.

På måndag 11 januari stängs Brunnshusgatan av för biltrafik i korsningen med Backgränd. Korsningen är avstängd som längst till fredag 22 januari och under tiden leds trafiken om via Pumpbacksgatan, Seminariegatan, Eriksbergsgränd.

Anledningen till avstängningen är att vatten- och avloppsledningar ska bytas ut i området. Under avstängningen råder parkeringsförbud på Pumpbacksgatan mellan Brunnshusgatan och Seminariegatan samt på Seminariegatans östra sida. Gående och cyklister kan passera förbi avstängningen på Brunnshusgatan.

Arbetet med att byta ut VA-ledningar fortsätter efter den 22 januari på Backgränd, Pumpbacksgatan och Seminariegatan. Gator kommer att stängas av i etapper och de boende kommer att informeras om avstängningarna.