Publicerad

Samråd om detaljplan för fastighet vid Gånsviksvägen

Ett stort gult tegelhus med en gata i förgrunden

Nu finns ett förslag till ny detaljplan för fastigheten på Gånsviksvägen 4, huset bredvid Willys. I huset finns kontor, en förskola och ett gym. Det nya förslaget innebär inga direkta förändringar utan är en anpassning till verkligheten.

Den ursprungliga tanken var att det skulle bli en yrkesskola på platsen och den rådande detaljplanen anger därför användningen Allmänt ändamål. På 1980-talet kom kontorsverksamhet in i fastigheten och då gjordes ett undantag från den gällande detaljplanen.

Sådana undantag är inte möjliga idag och när också ett gym ville starta i byggnaden behövde detaljplanen ändras. I förslaget till ny detaljplan anges användningarna Skola och Centrumverksamhet. Det senare är ett brett begrepp som bland annat inrymmer kontor och gym.

Under tiden 28 januari-19 februari kan du tycka till om förslaget till ny detaljplan för fastigheten Yrkesskolan 4.

Du hittar förslaget på Servicecenter i Sambiblioteket, plan 1 eller digitalt på harnosand.se/yrkesskolan4