Publicerad

Planer för mark i Saltvik

kartskiss med ett rödmarkerat område

Härnösands Kommunfastigheter, ett dotterbolag till Härnösandshus, har fått en så kallad markanvisning för ett område i Saltvik. Kommunfastigheter får därmed möjlighet att undersöka förutsättningarna för att bygga bostäder och bostäder för vård och omsorg på området.

Området är idag ett skogsområde som ligger längs Saltviksvägen mellan Hamnleden och Saltvik (se bild). Tanken är att göra det möjligt att bygga naturnära i skogsmiljö.

Området är idag inte planlagt och ett arbete med att ta fram en ny detaljplan har påbörjats.