Publicerad

Damm byggs vid ridhuset

skiss på bygger av en damm

En skiss på den tänkta dammen. OBS att det är en tidig skiss och slutresultatet kommer inte att bli exakt som skissen visar. Du kan se skissen i större format i förstudien, sid 36, om du klickar på länken längst ned.

En damm ska byggas vid ridhuset i Vangsta, i hörnet vid korsningen Gånsviksvägen/Eriksdalsgatan. Målet med dammen är stoppa upp och fördröja vatten för att undvika översvämningar längre ned längs Gerestabäcken.

Dammen vid ridhuset blir drygt 1 000 kvadratmeter stor och placeras i utkanten av hästhagen. Dammen samlar vatten från tre väderstreck innan vattnet leds vidare i kulvert. Förutom att stoppa upp vattenflödet ska dammen också bli en bra livsmiljö för grodor och salamandrar.

Dammbygget ingår i ett större projekt där det huvudsakliga målet är att dämpa vattenflödet i Gerestabäcken och dess biflöden, men också att förbättra vattenkvaliteten och öka den biologiska mångfalden. Ett mål är också att göra området kring bäcken till ett attraktivt område för rekreation.

Sedan tidigare har bland annat en liknande damm som den vid ridhuset byggts på grusplanen ovanför Gerestaskolan.

Förstudie om Gerestabäcken Pdf, 43.8 MB. (Pdf, 43.8 MB)