Publicerad

Fastighetsägare vill skapa ny stadsdel på sjukhusområdet

tredmensionell skiss över ett område med hus och träd vid vattnet

Så här ser visionen ut där de gråmarkerade byggnaderna är vad som planeras i stegvisa etapper. Det är lägenheter i en av sjukhusets flyglar, rad- och kedjehus vid vattnet och en byggnad för verksamhet vid E4.

Nyligen köptes sjukhusområdet vid Södra sundet av fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden. Den nye ägaren vill utveckla området med både lägenheter, radhus och nya verksamhetslokaler. Nu har samhällsnämnden beslutat om ett så kallat planbesked för att se vad som är möjligt att genomföra.

− Det här är ett jättespännande projekt som kan ge oss en levande stadsdel där bostäder och verksamheter blandas på ett fint sätt, säger samhällsnämndens ordförande Britta Thyr (MP).

Enligt den vision som Offentliga Hus i Norden presenterat vill företaget förvandla området genom en ”grön förtätning med fokus på bostäder i publik parkmiljö”. Den preliminära planen är att i stegvisa etapper bygga 78 lägenheter, 26 rad- och kedjehus samt byggnader för verksamhet i 5-10 lokaler.

Lägenheterna är tänkta i den tomma flygeln som ligger bredvid hälsocentralen och beskrivs som ett ”stödboende för äldre”. Alla lägenheter skulle få balkonger mot havet.

På den stora parkeringen utanför hälsocentralen tänker sig Offentliga Hus 18 radhus i havsnära läge och längre bort mot Gådeåparken ytterligare 8 kedjehus. Samtidigt ska gång- och cykelstråk närmast vattnet förstärkas så att allmänheten får ännu bättre tillgång till området.

Offentliga Hus planerar också för en ny byggnad intill E4 som kan rymma lokaler för olika typer av verksamhet.

− Sjukhusområdet har ett av Härnösands bästa lägen, både för bostäder och verksamheter, säger samhällsnämndens 1:e vice ordförande Magnus Oskarsson (S).

Nu ska samhällsförvaltningen ta fram en ny detaljplan för området för att se vad som är möjligt att genomföra. Då en del av de angränsande fastigheterna omfattas av Härnösands äldsta detaljplan ska även de tas med i arbetet.

− När vi ändå jobbar med den här fastigheten är det lika bra att ta ett helhetsgrepp på hela området, säger samhällsnämndens 2:e vice ordförande Christian Wasell (M).