Publicerad

Ridhusdammen helt klar i sommar

Vattensamling med stenar som sticker upp

Nu är den första etappen av arbetet med att anlägga en ny damm vid ridhuset i Vangsta klar. Själva dammen är schaktad medan kringarbetena ska göras till sommaren.

Förutom att själva dammen har grävts ur har också halmbalar placerats vid utloppet för att minimera risken för att vattnet grumlas. När tjälen har gått ur marken och de schaktade massorna har torkat upp ska området runt dammen snyggas till, bland annat genom att fördela ut massorna i den omkringliggande miljön. Preliminärt sker det arbetet i juni.

Dammbygget ingår i ett större projekt där det huvudsakliga målet är att dämpa vattenflödet i Gerestabäcken och dess biflöden, men också att förbättra vattenkvaliteten och öka den biologiska mångfalden.