Publicerad

Ny detaljplan för fastighet vid Gånsviksvägen på granskning

en större fastighet i gult tegel som ligger vid en väg

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten på Gånsviksvägen 4, huset bredvid Willys, är nu ute på granskning. Den nya planen innebär ingen större förändring utan är mer en anpassning till verkligheten.

Den ursprungliga tanken var att det skulle bli en yrkesskola på platsen och den rådande detaljplanen anger därför användningen Allmänt ändamål. På 1980-talet kom kontorsverksamhet in i fastigheten och då gjordes ett undantag från den gällande detaljplanen. Idag går det inte att göra sådana undantag och därför behöver detaljplanen ändras för att stämma överens med verkligheten.

Under tiden 28 april-19 maj kan du tycka till om förslaget. Du hittar det på Servicecenter i Sambiblioteket, plan 1 eller digitalt på harnosand.se/yrkesskolan4