Publicerad

Volontärvägen och flera andra gator byggs om

en gata med gatusklyt i förgrunden där det står Volontärvägen och Villavägen

Nu är det klart vilka gator som kommer att byggas om under säsongen. Det största projektet är Volontärvägen som ska byggas om totalt under 2021 och 2022. Arbetet börjar den 31 maj och det mesta arbetet kommer att ske i år.

Volontärvägen är sliten och hela gatan ska grävas ur och förstärkas. En ny gång- och cykelbana byggs hela vägen från Kastellgatan upp till Myran och det blir upphöjda cykelöverfarter vid korsningarna med Kastellgatan, Villavägen och Brännavägen.

Hela sträckan får också ny belysning. Arbetet sker i etapper, men den exakta tidsplanen är i dagsläget inte riktigt klar.

Andra större projekt är Rosenbäcksallén, Ängsvägen, Bollgränd och Seminariegatan. På Seminariegatan pågår arbetet sedan länge och ska avslutas i sommar. De övriga tre påbörjas under våren och försommaren.

Utöver det ska ett antal gator asfalteras om under maj månad. Det gäller delar av Brunnshusgatan, Hovsgatan, Storgatan, Tullportsgatan, Kungsfågelvägen, Nässlandsvägen och Fiskekroken.

Här kan du se alla aktuella gatuarbeten

Följ arbetet med Volontärvägen på harnosand.se/volontarvagen