Publicerad

Bättre utomhusmiljö för personer med funktionsnedsättning

Två personer intill havet vid Sälsten. Den ena är rullstolsburen.

Fotograf: Maria-Thérèse Sommar

Härnösands utomhusmiljö ska bli bättre anpassad för personer med funktionsnedsättning. Det är målet med det beslut som kommunstyrelsen fattade vid sitt majsammanträde. De ger Samhällsnämnden i uppdrag att tillsammans med föreningar i tillgänglighetsrådet starta ett projekt för att förbättra den fysiska utomhusmiljön.

Tillgänglighetsrådet jobbar ständigt med att hitta förbättringar inom området. Många gånger kan små åtgärder ge stora förbättringar för de som berörs.

– Projektets mål är att göra stadsmiljön mer tillgänglig för personer med funktionshinder. Tanken är att utnyttja den kompetens som finns i tillgänglighetsrådets medlemsorganisationer för att göra så att den fysiska planeringen kan skapa trygghet och tillgänglighet för alla, säger Ingemar Wiklander (KD), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.