Publicerad

Vägarbete mellan Ulvvik och Överskog

två stora fordon som jobbar med beläggningen på en väg på landsbygden

Måndag 24 maj börjar Trafikverket med ett vägarbete på väg 727 mellan Ulvvik och Överskog. Vägen, som passerar både golfbanan och färjan till Hemsön, ska få ny beläggning.

Under arbetet blir framkomligheten kraftigt begränsad och trafiken kommer att ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Trafikverket uppmanar också trafikanterna att hålla avstånd och anpassa hastigheten eftersom det finns risk för stenskott. Räkna med längre restider.

Arbetet ska enligt Trafikverket gå relativt fort och vara klart senast i början av juni.

Läs mer i Trafikverkets information Pdf, 876.2 kB.