Publicerad

Del av Skeppsbron stängs av

vägskylt som varnar för vägarbete

Måndag 17 maj startar ett vägarbete på Skeppsbron och gatan är avstängd för biltrafik från Bergsgatan och 40 meter norrut fram till och med onsdag. Anledningen till arbetet är att det ska dras nya VA-ledningar till restaurangen Sam’s uteservering.

När vägen är avstängd hänvisas biltrafiken hänvisas via Bergsgatan. Gång- och cykeltrafik kan däremot passera. I slutet av veckan kan även biltrafiken passera, men halva gatan är avstängd.