Publicerad

Fortsatt högt tryck på bygglov

modell av ett hus som står på en ritning, Bredvid ligger en tumstock och en penna

Det är fortsatt mycket högt tryck på bygglov och många sökande får vänta längre än utlovade tio veckor på beslut. Det är också långa svarstider på e-post och neddragna telefontider. Nästa vecka börjar ytterligare en handläggare på en tjänst som varit vakant.

− Det tillsammans med att inflödet av nya ärenden brukar minska den här tiden gör att vi bör kunna öka tempot och servicen från och med nästa vecka, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.

Våren är alltid högsäsong för bygglov. I år har antalet ansökningar varit ovanligt många och kombinerat med att det har varit en vakans på avdelningen har arbetsbördan växt. För en månad sedan beslutades att dra ned telefontiden till två dagar i veckan och svarstiden på e-post är lång.

− Jag hoppas på förståelse och tålamod hos alla som får vänta på svar på sina frågor och undringar.

De sökande har rätt att få ett beslut inom tio veckor från det att en fullständig ansökan har lämnats in. Den tiden klaras för tillfället inte i många av ärendena.

− Det är naturligtvis tråkigt, men tyvärr oundvikligt som situationen är. En liten tröst för de sökande är att bygglovsavgiften sätts ned med en femtedel för varje vecka som beslutet försenas, säger Thomas Jenssen.