Publicerad

Nu börjar Volontärvägen byggas om

en gata med en gatuskylt i förgrunden där det står volontärvägen och villavägen

Onsdag 2 juni börjar den stora ombyggnaden av Volontärvägen. Det första som sker är att det norra körfältet från Kastellgatan till Brännavägen ska rivas upp.

Ombyggnaden av Volontärvägen ska pågå under två säsonger med uppehåll under vinterhalvåret, men det mesta av arbetena sker redan i år. Den första åtgärden är alltså att riva upp det norra körfältet mellan Kastellgatan och Brännavägen. Den delen ska också grävas upp så att dagvattenbrunnarna kan flyttas och skarvarna på fjärrvärmeledningarna bytas. Etappen beräknas pågå cirka en månad.

Under arbetets gång kommer det norra körfältet att vara avstängt cirka 100 meter i taget och framkomligheten blir begränsad. Bilister uppmanas att om möjligt välja andra vägar under hela projektets gång.

Resten av tidsplanen är för tillfället inte spikad, men informationen kommer att uppdateras löpande på kommunens hemsida.

Du följer projektet på harnosand.se/volontarvagen