Publicerad

Hjälp till att bekämpa invasiva arter

ett bestånd med rosa och lila höga blommor

Blomsterlupin är en av de främmande invasiva växter som behöver bekämpas.

Nu är växtsäsongen här och det växer och grönskar överallt. Tyvärr är det också säsong för främmande, invasiva arter som blomsterlupin, jättebalsamin, parkslide och jätteloka.

− Det här är växter som kan ta över totalt och konkurrera ut alla andra växter i närheten. Det minskar den biologiska mångfalden och därför är det viktigt att vi hjälps åt att bekämpa dem, säger Helene Lager, miljöchef i Härnösands kommun.

I Härnösand är blomsterlupin vanligast. Många tycker kanske att den är vacker, men den är alltså förrädisk när det gäller att sprida sig på andras bekostnad. Jättebalsamin är också vanlig medan parkslide än så länge inte finns i så stor omfattning.

− Men den är på uppgång och det är mycket alarmerande. Parkslide är väldigt svår att utrota så det är viktigt att vi får stopp på den innan den hinner ta över.

Kommunen har anställt sommarjobbande ungdomar för att bekämpa de invasiva arter som växer på kommunens mark. Men allmänheten behöver också hjälpa till.

− Ja, vi uppmanar alla att utrota de här växterna på sina egna tomter.

De fyra arterna ska bekämpas på lite olika sätt, men gemensamt är att de bortrensade växtdelarna ska läggas i en genomskinlig plastpåse som sedan ska stängas till ordentligt och slängas i facket för ”energiåtervinning” (tidigare ”brännbart”) i Kretsloppsparken eller på Älands återvinningsanläggning.

− Det är väldigt viktigt att slänga avfallet på rätt sätt. Hamnar växtdelarna i en kompost eller bland annat trädgårdsavfall så kommer de att börja sprida sig igen, säger Helene Lager.

På kommunens hemsida finns informationsblad om hur du bekämpar blomsterlupin, jättebalsamin, parkslide och jätteloka.
Du hittar mer information på harnosand.se/invasivavaxter Länk till annan webbplats.