Publicerad

Utökad busstrafik från december

En buss på Nybron.

Från och med december 2021 utökas busstrafiken i Härnösands tätort. Det har samhällsnämnden slagit fast. Det blir bland annat en ny ringlinje på vardagskvällar, ökad turtäthet på dagarna och ett rakare linjenät med bättre bytesmöjligheter.

Busslinjerna ska byta namn till linje 1, 2 och 3 och samtliga linjer kommer att mötas samtidigt i centrum på fasta klockslag.

− Det ger helt andra möjligheter att göra sammanhållna resor och det blir enkelt att resa när bussen kommer samma tid hela dagen och korta bytestider, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

Den nya kvällsturen är efterfrågad av många och ska gå i en ringlinje som passerar alla större fritidsanläggningar och bostadsområden klockan 19-22 på vardagar.

− Nu kommer alla att kunna ta bussen på kvällen både till och från Ridskolan, Högslätten och den nya Sporthallen, säger samhällsnämndens vice ordförande Magnus Oskarsson (S).

Förändringarna ska genomföras i och med tidtabellsskiftet i december 2021.

− En bra satsning på kvällstrafik som länge varit efterfrågad av Härnösandsborna, säger samhällsnämndens andre vice ordförande Christian Wasell (M).

Kollektivtrafikmyndigheten har räknat fram att den utökade trafiken kostar 3,9 miljoner kronor per år. Sedan tidigare finns 1,5 miljoner kronor avsatta i budgeten. Nu skickas frågan om den återstående finansieringen vidare till kommunstyrelsen.