Publicerad

Vägarbete på Rosenbäcksallén

vägskylt som varnar för vägarbete

Onsdag 7 juli börjar ett vägarbete på Rosenbäcksallén, delen mellan Gerestaskolan och Brännavägen. Vägen kommer etappvis att vara avstängd för biltrafik.

Rosenbäcksallén ska få ny beläggning och en ny gång- och cykelväg på den södra sidan av gatan. Arbetet börjar preliminärt onsdag 7 juli och pågår till slutet av augusti.

Projektet börjar längst upp i korsningen med Ångströmsgatan och fortsätter i etapper ned mot Brännavägen. Där arbetet pågår kommer vägen att vara helt avstängd för biltrafik medan fotgängare och cyklister kan passera. Bilister uppmanas att visa hänsyn och hålla låg hastighet i hela området under projektets gång.